Megemlékezés

Zrínyi Miklós halálának 353. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést 2016. november 16-án a költő és hadvezér zalaegerszegi polgármesteri hivatal előtt álló lovasszobránál. A Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete által rendezett megemlékezés előtt az Art moziban dr. Nemes István vetített képes előadást tartott a Zrínyi haláláról általa folytatott kutatás eredményeiről A polgármesteri hivatalnál gyülekező megemlékezők előtt hagyományőrző egyesületek tagjai vonultak fel korhű katonai ruhában Zrínyi Miklós lovasszobra mellé. A horvát és a magyar Himnusz elhangzása után az ünnepséget a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói kezdték meg, majd Paál István a főszervezők nevében méltatta gróf Zrínyi Miklós életútját, kiemelve, hogy a Zrínyi család tagjai nagyon műveltek voltak.. Az ünnepségen kadétjaink is részt vettek

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.892984237531935.1073741884.670132119817149&type=1&l=7c4236fccb

Gárdista avatás

A csáktornyai Zrínyi Gárda meghívásának tettünk eleget, amikor november 3-án részt vettünk az egyesület új tagjainak az avatásán. Most nem új gárdistákat avattak, hanem az egyesület tiszteletbeli tagjainak létszáma nőtt 10 fővel. Természetesen ők is, mint beavatottak megmosták a kezüket a Mura és a Dráva vízében és a bátorság jeleként a gyertya fölé tartották kezüket.. A szertartáson a Zrínyi Kadétok is díszsorfalat álltak.Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.892488330914859.1073741883.670132119817149&type=1&l=ce79be31f4

Emlékmű avatás

Fityeház község önkormányzata 2017. október 17-én fogadta az I. világháborúra emlékező emlékfutás résztvevőit. Az emlékfutás Győrből indult és már több dunántúli településen jártak a futók. Most megérkeztek ide a Mura mellé is. Mivel Fityeház község önkormányzat felújította az I. és II. világháborús emlékművét, így ez alkalomból avatta és megszenteltette. Az ünnepségen részt vettek kadétjaink is, akik a szalagot tartották és koszorúzást vezették.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876268509203508.1073741882.670132119817149&type=1&l=48dd282bc3

https://photos.app.goo.gl/3ie6B9cz8tz064843

 

2017. Szeptember 1-én tartotta a horvát-magyar vegyes-bizottság a megalakulásának 20. évfordulóját. Az ülésre meghívták a horvát települések képviselőit. Murakeresztúrról a Horvát Önkormányzat elnöke a tagja a bizottságnak. Az ülésen elismerést kaptak a vegyes-bizottság volt elnökei. Ismertették az eddigi eredményeket. S mivel ünnepélyes, évfordulós ülés volt, meghívták a kadétokat is.

Kadétavatás

2017-ben immár kilencedik alkalommal került sor az új kadétok avatására. Most a Zrínyi napi ünnepély keretében szerveztük ezt meg. Az avatáson közreműködött: Pavlicz Lajos polgármester, aki a kardokat adta át. Prof. Dr Gadányi Károly a Magyar Kultúra lovagja, aki a karddal avatta a kadétok vállát. – A csáktornyai Zrínyi Gárda képviselője,Marijan Murković, aki a kardot kötötte fel a kadétoknak. Paál István a Rákóczi Szövetség Zalai megyei elnöke, aki átadta az okleveleket Papócsi László, a Zrínyi kadétok egyesület elnökségi tagja, aki az eskü szövegét mondta. Szász Gyula plébános, aki az áldást adta az új Kadétoknak

Az újonnan avatott kadétok: Pókecz Dominik, Csonka Ámon, Gerencsér Bence és Pávlicz Marcell.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874102952753397.1073741881.670132119817149&type=1&l=e5ac147fba

Zrínyi diákkonferencia – szeptember 28

2017. szeptember 28-án intézményünkben második alkalommal került sor a Zrínyi kétnyelvű diákkonferencia megrendezésére. Ahogy a neve is mutatja, a konferenciát diákok számára szerveztük horvát és magyar nyelven. A téma ezúttal is a Zrínyi család volt. A nap folyamán hat diákelőadó szerepelt, akik a mentor tanáraik segítségével készültek fel az előadásaikra. Az előadók a Mura mentén élő fiatalok voltak. Az egyetemről nemrég kikerült Bódis Balázs Molnáriból – aki A molnári Zrínyi-vár történetéről tartott a jelenlévőknek érdekes előadást. Abonyi Bence 7. osztályos tanuló Fityeházról az Új Zrínyi – vár legújabb ásatásainak eredményeiről számolt be. Pavlo Dornik kotoribai 7. osztályos diák a kotoribai vár jelentőségéről beszélt a hallgatóságnak. A tótszerdahelyi gimnazista, Turul Bernadett Zrínyi Ilonáról, a hős várvédőről mondott sok új információt a konferencia diák és felnőtt közönségének. Maja Mirić 8. osztályos tanuló Draškovecből érkezett és a Zrínyi családhoz kapcsolódó kiadványok bemutatásával kötötte le a jelenlévőket. Bences Martin murakeresztúri gimnazista bemutatta a Zrínyi kultusz ápolását a Mura mentén – a megemlékezések, ünnepélyek tükrében A z előadások magas színvonalát mutatja, hogy a konferencia fővédnöke, prof. Dr. Gadányi Károly tudóspalántáknak nevezte az előadó fiatalokat. A konferenciát Matoláné Proszenyák Hajnalka moderálta.

Képek itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874093616087664.1073741880.670132119817149&type=1&l=5043377a7b

Légrádi felvonulás

2017. szeptember 16-án volt a 10. alkalommal megszervezett Új Zrínyi várjátékok. 2008-ban ez a program Őrtilosban indult útnak először, majd Légrád lett a házigazda és az idei évben másodszor tért vissza Légrádra. E kulturális programban magyar részről Őrtilos, Belezna, Zákány, Murakeresztúr és Molnári település vesz részt, horvát oldalról Légrád és Donja Dubrava. Ezek a települések földrajzilag kapcsolódnak az Úz Zrínyi vár helyszínéhez. E nap általános programja: Délelőtt előadások a Zrínyi családhoz kapcsolódóan, szentmise, majd délután bemutatkoznak a települések kulturális csoportjai. Kadétjaink részt vettek az ünnepélyes felvonuláson, ahol vitték a település zászlaját.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874079182755774.1073741879.670132119817149&type=1&l=7c7dc18ce7

Szigetvári csata évfordulója

A szigetvári csata 451. évfordulója alkalmából a csáktornyai Zrínyi Gárda meghívására Senkovecben koszorúztunk. 1655 szeptember 7-én a szigetvári Zrínyi Miklós az egyik legbátrabb történelmi eseményt vitt végbe Szigetvárnál, amikor katonái élén kitört a várból s sajnos vitézi halált halt.Erre emlékeztünk szeptember 6-án Senkovecben. Ebben az évben a megemlékezésen részt vett Gordan Jandroković a horvát parlament elnöke is. A mauzóleumnál mi is elhelyeztük a kadátok koszorúját.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.860964807400545.1073741878.670132119817149&type=1&l=7e9e1cd6a5

„Zarándoklat”

2017. július 15-én, vasárnap több száz résztvevővel zajlott az országos horvát zarándoklat Homokkomáromban. Magyarországról Bajáról, Pécsről, Budapestről, Kópházáról, Somogyból, Baranyából érkeztek a szent misére a hívők. Illetve horvátországból Varazsról, prelogból, Donja Dubravából jöttek zarándokok. A zarándoklatot részt vettek a Zrínyi Kadétok is.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837838886379804.1073741877.670132119817149&type=1&l=06d499f00c

Pozsonyi csata –Árpád fejedelemre emlékező 1110.évi jubileumi ünnepség Zalaegerszegen.

2017.07.01.

Az ez évi rendezvény az Alsóerdei Szabadidő és Sport Centrumban 10 órától 15 óráig zajló lovas bemutató, meghívásos íjászverseny bővítette a jubileumi ünnepséget.

Az idei,1110. kerek évforduló július 1-i megemlékezésének ünnepélyességét emeli a korhű ruházatú Zalai Történelmi Vitézi Rend Székkapitánysága , ennek I és II .világháborús ruházatában és fegyverzetével felvonuló tagjai, az 1848-49 –es szabadságharc huszárjai, a Zalai 47-es honvédzászlóalj hagyományőrzői  , megkapó a balassagyarmati hagyományőrzők a honvisszafoglalás- kori bőrpáncélos öltözete a nemesbüki Kinizsi Íjász Egyesület, az ismert murakeresztúri Zrínyi kadétok korhű ruházata,  szombathelyi 11. Huszárezred Hagyományőrző Egyesület, lovasai akik a híres I.világháborúnak, számunkra sorsdöntő Limanowai csatájáról készült filmben ők játszották az önfeláldozó Nádasdy huszárokat. A  Piac  tértől induló Kossuth utcai felvonulás, majd  felállás az emlékműnél a 17 órakor kezdődő megemlékezésnek  látványos keretet adtak.

A Mindszenty Gimnázium – nagy részben a Rákóczi Szövetség középiskolai csoportjának tagjaiból álló – tanulóinak alkalomhoz illő irodalmi és zenés műsora színesítette az ünnepségeket Illés Csaba és László Ferencné tanárok szervezésében.

 

Az emlékbeszédben  Paál István a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke az Árpád vezette Pozsonyi csata történelmi eseményeiről, jelentőségéről és következményeiről  kívánt szólni, kiemelve azt a példamutató és önfeláldozó vezetői magatartást, amelyet Árpád és három fia, Tarhos, Jutas, Üllő halott áldozata bizonyított.

.

A megemlékező ünnepséget koszorúzás és virágok elhelyezése zárta.

Az ünnepséget követően a szomszédos evangélikus parókián a szereplők és meghívott vendégek részére szerény állófogadás zárta a jubileumi rendezvényt.

 

 

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatóak: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830414117122281.1073741876.670132119817149&type=1&l=ea18309f55