Az egyházashetyeiekkel Berzsenyi Dánielre emlékeztünk

A rendezvényt 2017.06.06-án Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. Az önkormányzati szervezésben megrendezett programot ebben az évben olyan nívós előadók és szereplők tisztelték meg jelenlétükkel, mint a murakeresztúri Zrínyi Kadétok, a Géniusz kürtegyüttes, a Muravidéki Nótázók. Berzsenyi nyomában címmel kiállítás nyílt. Természetesen a költő örökérvényű versei is megszólaltak Ambrus Lajos és Zolnai Attiláné, Györgyi előadásában. Az ünnepélyes műsor végén a szervezetek elhelyezték koszorúikat a Berzsenyi háznál.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.802169683280058.1073741875.670132119817149&type=1&l=c4a09105d4

Muraköz megye nap

A Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület 2017-ben meghívást kapott Muraköz megye napjára. Huszonöt hagyományőrző egyesület tett eleget a csáktornyai Zrinyi Gárda meghívásának, s jött el Csáktornyára. A szervezetek Zágrábból, Szigetvárról, Križevacról, Sinjből, Šibenikből jöttek. A város főtere megtelt a hagyományőrző szervezetek tagjaiból. A szerveztek parancsnokai jelentést tettek Matija Posavecnek, Muraköz megye vezetőjének. A szervezetek felvonultak a városban, majd szentmisén vettek részt. Ezután ünnepélyes koszorúzás volt a Zrínyi várnál.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Képek itt láthatóak:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794541410709552.1073741874.670132119817149&type=1&l=106ab96c8e

Keresztút

Már évek óta szervezi a nagykanizsai horvát önkormányzat Homokkomáromban virágvasárnap a Zala megyei horvátok húsvét előtti keresztútját. Az idei évben is megszervezte, ahol kadétjaink is már évek óta résztvevők. A keresztút horvát nyelven zajlott és nagyon megható volt, ahogy fiataljaink KAJ nyelven olvasták a stációknál az elmélkedéseket.

Képek itt láthatóak:https://goo.gl/photos/GyJPS8uRhDaLV9AM8

1848/49-es magyar forradalom és szabadságharcra emlékezés

A József Attila Kulturális Egyesület  2017.03.12-én tartotta meg az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharcra való megemlékezést.

Az eseményen jelen volt Dr. Morován Zsolt a Magyar Köztársaság konzulja, Vida Törnar Judit a LMNÖK tanácsának elnöke, Bacsi Zsuzsana a MNMI képviselője, Bánfi Petra a helyi közösség elnöke.
Meghívott vendég volt Murakeresztúr képviseletében a Zrínyi Kadétok Egyesület is.

Herženjak Mária a József Attila Kultur Egyesület vezetője felvezetője után, Törnar Judit és Papócsi László emlékező beszédet mondott. Ezt követte a helyi előadók versmondása. Katonadalokat énekelt a József Attila népdalkör. Murakeresztúr képviseletében Kovács Viktória és Tulezi Pál versmondása és a Csalamádé gyermek néptánccsoport tánca zárta a programot.
Díszőrséget álltak: Solyómi József és Horváth András Zrínyi kadétok.

A megemlékezést baráti beszélgetés követte.

Közművelődési Egyesület - Falu TV Murakeresztúr fényképe.

Fotók itt láthatók:https://www.facebook.com/pg/K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-Falu-TV-Murakereszt%C3%BAr-120771414713216/photos/?tab=album&album_id=493973477393006

Fotók: Kovácsné Deák Erzsébet

 

Ötesztendős a Honvédtisztképző Kar

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara ötödik fennállási évfordulója és a Kari Nap alkalmából február 2-án ünnepi állománygyűlés rendezett a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson. Az ünnepség koszorúzással kezdődött Zrínyi Miklós szobra előtt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevében prof. dr. Patyi András rektor és dr. Pohl Árpád ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja helyezte el koszorúját. A Honvédelmi Minisztériumot és a Honvéd Vezérkart dr. Földváry Gábor, a tárca jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, valamint Takács Attila dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka képviselte. Az ünnepség alkalmából koszorút helyezett el a Horvát Védelmi Akadémia, a HM vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevében Baráth Ernő ezredes, a Csáktornyai Zrínyi Gárda, és a megjelent önkormányzatok képviselői. A koszorúzást követően a meghívott elöljárók és vendégek, valamint a kar személyi állománya átvonult a díszterembe. Az ünnepség Németh Balázs tanársegéd megemlékező szavaival indult, majd prof. dr. Padányi József dandártábornok idézte fel a tanszék elmúlt öt évének történetét. A határozatok ismertetése után ünnepi zászlóátadás következett, majd az elöljárók tartották meg ünnepi beszédüket. A beszédeket követően ismertették a kinevezéseket és előléptetéseket, majd átadták a kar kiváló oktatója címet, a Zrínyi Miklós emlékgyűrűt, valamint a Költő és hadvezér Zrínyi Miklós-díjat. A honvéd tisztjelöltek közül sokan okleveleket is átvehettek jutalmul kimagasló teljesítményükért. Az ünnepi állománygyűlést az MH Légierő Zenekar Veszprém műsora zárta, majd a vendégek fotókiállítást tekinthettek meg az NKE és a HHK életének eltelt öt évéről. A rendezvényen a Zrínyi Kadétok is részt vettek.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fényképe.

Fotók itt láthatóak:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.742177342612626.1073741871.670132119817149&type=1&l=04c98e019b

 

Magyar kultúra Napja

A Falvak kultúrájáért Alapítvány  a Magyar kultúra Napja alkalmából az idei évben is megszervezte A Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagjainak avatását 2017. január 22-én. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány (FKA) a budapesti Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központjában ünnepi gálán adta át a lovagi és az apródi elismeréseket azoknak a jelölteknek, akik a kultúra különböző területein lovagiasan, huzamos ideje tevékenykednek.

A gála lovagi virrasztással kezdődött, a virrasztás hangulatát Kánya Réka tanuló verssel, valamint a Szatmár Református Egyházmegye Lelkész Kórusa és a Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkara dallal hozta szívünkhöz közelebb.

A program ünnepélyes keretek között, a Szent Korona másának a Vizsolyi Biblia és zászlók bevonulásával kezdődött, valamint a Himnusz eléneklését követően Nick Ferenc, az FKA kuratóriumának elnök, Dr. Papp Ferenc ezredes a Honvédelmi MinisztériumTársadalmi Kapcsolatok Osztályányak, osztályvezetője és   Pataki Csaba Szatmár Megyei Tanács elnökének köszöntője nyitotta meg.

Ezután következett az Örökségserleg elismerések átadása, majd az elismertek lovaggá avatása. Az adományozók a lovaggá avatási ceremónián a kard, a pajzs, és a címer hagyományos jelképeit viselik. Az ünnepélyes aktuson az immár lovagokat oklevéllel, éremmel és nyaklánccal, valamint egy ezüst kitűzővel ajándékozzák meg. Ebben az évben 29 díjazott volt, ebből két apród, az elismertek közül négyen Erdélyből, ketten a Felvidékről, egy Horvátországből és egy fő Svédországból lett elismerve.

A gálán bemutatkozik minden évben a Kárpát-medence egyik szeglete. Az idei évben  a romániai Szatmár-vidék mutatkozott be énekarral, tánccsoporttal, majd a kulturális műsor után szalagot kötöttek a Falvak Kultúrájáért Alapítvány zászlajára.

A jövő évi gálára Szlovénia kapott meghívást, a meghívót Marko Sošak úr, a szlovéniai Hoče – Slivnica polgármestere vette át.

A proramon 2000 óta a mi Zrínyi Kadétjaink is részt vesznek, ami megtisztelő faladata a szervezetnek, hiszen kísérik a kadétok a Szent Korona másolatát, a program alatt díszőrséget állnak mellette, ők adták át az Örökség serleget is, és a szalag felkötésénél díszőrséget állnak Településünket mindig képviseli Kovácsné Kővágó Anna az Egyetemes Kultúra lovagja, Alapító lovagja a kulturális rendezvényen.

Fotók a rendezvényről itt láthatók:https://goo.gl/photos/xoBWeupHDD4uVtwd8

 

Zrínyi Gárda új tagjainak avatás

05.12. 2016. su Zrinski kadeti zajedno sa Sigetskim vitezima sudjelovali na zakletvi novih članova Zrinske Garde Čakovca.

A Zrínyi Kadétok 2016.12.05.-én a Csáktornyai Zrínyi Gárda (Zrinska Garda Čakovec) új tagjainak ünnepélyes eskütételén vettek részt a Szigetvári vitézekkel.

Képek itt láthatóak:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707508829412811.1073741863.670132119817149&type=1&l=4478a87511

Megemlékezés az Új Zrínyi várnál

2016.11.21.-én  koszorúzás volt az Új Zrínyi-várnál. Az ötödik osztályosok és a tanító nénik biciklivel mentek ki a helyszínre, ott elénekelték a himnuszokat, majd megkoszorúzták az emlékhelyet.

Ezeken a megemlékezéseken részt vett a két kulturális munkatárs a Zrínyi Kadétok részéről Pozsonyi Gáborné, a Horvát Önkormányzat részéről Bordás Józsefné

Képek itt láthatóak:http://goo.gl/photos/eeZMxq8poLVrW6DQ9